bottom
Vol. 5 (2011)
divider
  Leszek A. DOBRZAŃSKI, Anna D. DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ
  Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich
  Open Access Library, 2011, vol.5

 • Okładka
 • Spis treści
 • Słowo wstępne
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Ogólna charakterystyka tendencji rozwojowych inżynierii materiałowej i metod kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich w wyniku chemicznego oddziaływania ośrodka w podwyższonej temperaturze
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich przez nanoszenie powłok z fazy gazowej
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich przez osadzanie powłok z fazy ciekłej i stałej
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich z wykorzystaniem promieniowania laserowego i innych technologii spawalniczych
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Struktura i własności powierzchni wybranych nanostrukturalnych i innych materiałów inżynierskich
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Struktura i własności materiałów polimerowych obrabianych powierzchniowo oraz pokryć polimerowych
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Zmiany struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich w wyniku eksploatacji
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Uwagi końcowe
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Zdjęcia materiałograiczne
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz
 • Literatura
  L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz